Yabancı Dil Eğitimi

Bilgiçağı'nda Yabancı Dil

Küçük yaşlarda çocukların ikinci bir dil öğrenme yetenekleri yetişkinlere göre çok daha fazladır. Okul öncesi eğitiminde yabancı dilin olması çocuğun zihinsel gelişimine olumlu bir etkide bulunur. Bilgiçağı Koleji Anaokulu olarak öncelikli hedefimiz 5 yaş ve hazırlık grubu öğrencilerimizde Yabancı Dilin ve farklı kültürlerin varlıklarının bilincini oluşturmak; İngilizceyi sevdirmek ve 1. sınıfa yönelik yapılan zevkli çalışmalarla öğrencilere temel kazandırmaktır. Haftada 6 saat dersler etkili, eğlenceli ve aktif şekilde işlenmektedir.

Yabancı dil öğretiminde ortak ölçütler geliştirmeyi amaçlayan “The Common European Framework of Reference for Languages” (CEFR’a) (Avrupa Dilleri Öğretimi Ortak Çerçeve Programı’na) bağlı bir İngilizce eğitim programı yürütmekteyiz. CEFR kriterleri doğrultusunda öğrencilerimizle portfolio çalışmaları uygulayıp, öğrencilerimizin ailelerine sunum yapmaları sene sonu hedeflerimizdendir.

4. sınıftan mezun olan bir öğrenci, kendisiyle, ailesiyle ve yakın çevresiyle ilgili tanıdık sözcükleri ve çok temel kalıpları, yavaş ve net konuşulduğunda anlayabilir; karşısındaki kişiyle yavaş bir konuşma hızında anlaşabilir; soru sorup cevap verebilir ki bu da CEFR’ da “A1” seviyesi demektir. 1, 2 3 ve 4. sınıf seviyelerinde toplamda haftada 6 saat ingilizce dersi verilmektedir.

5, 6, 7 ve 8. sınıflarda ise amacımız öğrencilerimizi elde ettikleri alt yapı ile CEF kriterleri doğrultusunda öncelikle 5. sınıfta uygulanan hazırlık sınıfı formatı (Haftada 14 saat İngilizce dersi) doğrultusunda kısa ve basit metinleri okuyabilir, anlayabilir; kendisini yazılı ve sözlü olarak ifade edebilir, günlük konuşmada, seyahatte, alışverişte ya da restoran gibi yerlerde kısa diyalogları rahatlıkla kurabilir konuma getirmektir (A2). Sınıf seviyesi yükseldikçe güncel bir konu olması koşuluyla uzun konuşmaları, sunumları ve çağdaş edebi düz yazıyı anlayabilir. Öğrendiği dili anadili olarak konuşan kişilerle anlaşmayı mümkün kılacak bir doğallıkla iletişim kurabilir, ilgi alanına giren konularla ilgili bilgi verebilir ve anlaşılır metinler yazabilir duruma getirmektir. 8. sınıfın sonunda ise bütün bu gelişen bilgi ve becerileriyle öğrencilerimizin Avrupa Birliği standartları çerçevesinde Common European Framework (CEF) B2 düzeyinde olmalarını hedeflemekteyiz.

İletişimin en önemli ihtiyaç haline geldiği giderek globalleşen çağımızda İngilizce eğitiminin önemi yadsınamaz bir gerçektir. Biz de Özel Bilgiçağı Okulları olarak yabancı dil eğitimine önem veren bir kurumuz.

Okulumuzda İngilizce eğitimi İletişime (Communicative Approach) dayalı olarak gerçekleştirilmekte klasik ezber yöntemlerinin aksine akıllı tahtalarımız, tüm dünyada kullanılan ve başarılı olan Avrupa Dil Portföyü’ne uygun öğretim sistemimizle ve Skype Class uygulamalarımızla teorik gramer kuralları yığını olarak değil, yaşamın içinde anlam ve değerleri aktaran bir araç olarak öğretilmektedir.

Türkiye’de yabancı dil eğitiminin en büyük problemlerinden biri öğrenilen yabancı dilin sınıfa hapsolmasıdır. Dil öğrenimini sınıfın dışına taşıyan bir anlayışla her yıl yaz aylarında öğrencilerimizle Amerika ve İngiltere’ye geziler düzenlemekteyiz. Yine okulumuzda düzenlenen İngilizce etüt ve kulüpler ile öğrencilerimize yönelik online ödevlendirme sistemi, öğrencilerimizin İngilizceyi sınıftan bağımsız olarak da kullanmalarına olanak vermektedir.

Okulumuzdaki başlıca uygulamalar şunlardır;
  • Tüm sınıflarımızda anadili İngilizce olan Native öğretmenimizle yoğun İngilizce eğitimi.
  • 9. sınıflarda “semi-prep class” dil uygulaması (haftada 13 saat İngilizce dersi)
  • Lise sınıflarında uluslararası “Cambridge sınavı ” uygulaması ve Skype Class uygulamaları.

CAMBRIDGE SINAVLARI NEDİR?

Cambridge Üniversitesi’nin dünyada İngilizce konuşulmayan ülkelerde İngilizce öğrenimini uluslararası standartlarda geçerliliğini belgelemek adına düzenlediği sınavlardır. Öğrencilerimiz bu sınavlara, Britishside tarafından okulumuz bünyesinde belirlenen bir tarihte girmektedirler. Bu sınavlar, Cambridge ESOL tarafından İngiltere’de hazırlanmakta ve orada değerlendirilmektedir.

Bilgiçağı öğrencileri ise; 2. Sınıfta “STARTERS” sınavı hazırlığı yapılmakta ve İngilizce öğretmeni tarafından onaylanan öğrenciler, sınava katılım göstermektedir. 3. Sınıfta “STARTERS” sınavı sene sonu hedefidir ve bütün öğrencilerimizin katılımı beklenmektedir. 4. Sınıfta “MOVERS” sınavı sene sonu hedefidir ve bütün öğrencilerimizin katılımı beklenmektedir. 5. Sınıfta “FLYERS”, 6. Sınıfta “KET” ve 7. Sınıfta “PET” sınavlarına öğrencilerimizin katılmalarını hedeflemekteyiz. Ancak öğrencilerimizin hangi sınava katılacağı, öğrencimizin dil geçmişine, dil gelişimine, ölçme değerlendirme araçlarının sonuçlarına ve öğretmenlerin onaylarına göre değişim gösterebilir.

HEDEFLERİMİZ

Avrupa Ortak Dil Kriterleri (CEFR) çerçevesinde A2-B2 düzeylerinde İngilizce ile seçmeli yabancı dil olarak Fransızca okuma, yazma, dinleme ve konuşma becerilerini kazandırmak,

Cambridge Üniversitesi English Language Assessment FCE sınavlarında başarılı olmalarını sağlamak,

Avrupa Dil Gelişim Dosyası çalışmaları ile öğrencilerimize kendi öğrenmelerinin sorumluluğunu alma becerisini kazandırmak,

Drama, münazara ve sunum etkinlikleriyle öğrendikleri yabancı dili doğru ve akıcı kullanmalarını sağlamak,

Yaz döneminde İngiltere ve Amerika’da düzenlediğimiz yaz kampları ile İngilizce seviyelerini geliştirebilmek,

İkinci Yabancı Dil Eğitimimiz.

İngilizceyi öğrenen öğrencilerimiz lisede Fransızca eğitimi ile tanışırlar. Böylece ikinci yabancı dillerini daha kolay edinirler. Edindikleri Fransızca ile beraber Fransa'nın kültürü hakkında da bilgi sahibi olurlar. Okulumuzda düzenlenen Yabancı Diller Sunum Günleri'nde bilgilerini paylaşarak kalıcı hale getirirler.