İlkokul Eğitimi

Bilgiçağı Okullarında ortaokul eğitimi..

Bilgiçağı Kolejinde ortaokul öğrencilerimize, sahip oldukları potansiyeli en iyi şekilde kullanarak bu enerjiyi doğru yönlendirmeleri ve yaşam boyu öğrenme kültürünü kazanmaları amacıyla çoklu zekâ kuramı anlayışıyla rehberlik yapılır. Okullarımızda Bireysel Öğrenci Koçluğu, Teknoloji Destekli Eğitim (3D ve Akıllı Tahta), “FlipTeaching” öğrenme modeli, “Skype Class” uygulamalı İngilizce eğitimi gibi dünya çapında kabul görmüş eğitim metotları uygulanmaktadır.

Başarıya emin adımlarla…

Bilgiçağı Ortaokulunda eğitim yaparak,yaşayarak ve deneyerek öğrenmeye dayalıdır.Öğrencilerin çevre ile iletişime girerek gözlem, keşif, araştırma ve inceleme yaparak öğrenmeleri temel ilkedir. Okullarımızda ortaokul çağındaki bir öğrenci, "yaşam boyu öğrenme” kültürü kazandırılarak "çok yönlü zekâ kuramı" çerçevesinde hayata ve lise eğitimine hazırlanmaktadır.

Zengin İçerikli Eğitim Programı

Lise öncesinde önemli bir dönemece giren öğrencilerimize okullarımızda titizlikle oluşturulmuş bir eğitim programı sunulmaktadır. Bu program sayesinde öğrencilerimiz ortaokul sonunda girecekleri sınavlara en iyi şekilde hazırlanmaktadır.

Yabancı Dil Eğitimde Evrensel Boyut

Bilgiçağı Okulları’nda yabancı dil eğitimi ortaokul sıralarında da artan bir yoğunlukta devam etmektedir. Hedefimiz İngilizceyi sadece gramer olarak öğretmek değil, öğrencilerimizi İngilizce konuşabilir hale getirmektir. Ayrıca okullarımızda ortaokulla birlikte seçmeli 2. yabancı dil eğitimi de verilmektedir.

Skype Class Uygulaması

Okulumuzda hem yabancı dil kullanımını arttırmak hem de farklı kültürleri tanımak amacıyla internet üzerinden uluslararası okullarla ortak ders uygulamaları yapılmaktadır.

Bireysel Öğrenci Koçluğu

Öğrencilerimizin başarılarını takip ederek gerektiğinde onları motive edebilmek, zayıf yönlerini geliştirebilmek adına bireysel öğrenci koçluğu yapılmaktadır.

Sınıflarımız

Bilgiçağı Okulları'nda değişen ve gelişen ihtiyaçlara uygun sınıflarımız bulunmaktadır. Eğitimin en verimli şekilde verilmesini sağlayacak ortam sağlanmaktadır.

Ulusal Sınavlara Hazırlık Uygulamalarımız

Ülkemiz son günlerde eğitim öğretim alanında ciddi değişimler göstermektedir. Hem ortaokul hem de lise eğitim modelleri yeni birer kimlik kazanma yolundadır. Yeni sistem düzenli çalışanın başarabileceği bir modelle güncellenmiştir.

Akademik başarının çocuklarımızın geleceği için ne kadar önemli olduğunun ve yeni sınav sistemlerinin düzenli çalışanı ayıracağının farkında olan Bilgiçağı Okulları hem ders saatlerini ve öğretim yöntemlerini hem de etüt ve kurs uygulamalarını buna göre planlamaktadır.

Hedefimiz değişen sınav sistemine en hızlı şekilde ayak uydurmak ve öğrencilerimizi ülkemizin seçkin okullarına, üniversitelerine yerleştirmektir.