Sorularla Bilgiçağı

Çocuğumun devamsızlıklarını nasıl görebilirim?
Öğrencimizin devamsızlığını e-okul veli bilgilendirme sistemi üzerinden görebilirsiniz.
Devamsızlık mektubu aldım ne yapmalıyım?
Öğrencilerimizin devamsızlıkları günlük olarak sms ile veliye bildirilmektedir. E-okul sistemi ise 7, 15, ve 21. günlerde devamsızlık mektubu oluşturur. Devamsızlık mektubu alan veli, ilgili müdür yardımcısı ile irtibata geçmelidir.
Eğitimde teknoloji kullanımını nasıl değerlendiriyorsunuz?
Teknolojik yeniliklerin hızla artması, birçok alanda önemli pay haline gelmesi eğitimde teknoloji kullanımını kaçınılmaz hale getirmektedir. Birçok önemi olmakla birlikte, öğrenme-öğretme süreçlerini daha verimli bir sistem haline getirmek ve bireysel eğitimin gerçekleşmesine ortam sağlaması bakımından önemlidir.
Eğitimde teknoloji kullanımı bir amaç değil araçtır. Okullarımızda kullandığımız bilgisayar, tablet, 3d sistem, etkileşimli tahta ve dijital içerikler eğitimde kullandığımız araçlardandır.
Eğitim programlarınız sadece derslerle mi sınırlı? Bunun yanında kulüp çalışmalarınızın da var mı?
Bilgiçağı Koleji olarak kulüp çalışmalarımız ve diğer ders dışı sosyal faaliyetlerimiz çocukların bireysel farklılıklarını keşfetmeye yöneliktir. Kulüplerimiz, rehberlik uzmanlarımızın, uygulamalı ders öğretmenlerimizin ve bölüm başkanlarımızın koordinatörlüğünde velilerimizin de desteğiyle belirlenmekte olup; gerek kulüp çalışmalarımızla gerek diğer sosyal faaliyetlerimizle öğrencinin kendini tanıması sağlanır.
Etüt çalışmalarınız var mıdır?
Öğretmenlerimiz tarafından gerekli görülen derslerden hafta sonları düzenli olarak etüt yapılmaktadır. Öğretmenlerimizin belirlediği öğrencilerin etütlere katılım zorunludur. Etütlere katılan öğrencilerin ulaşımından veli sorumludur.
Eğitim ve öğretim desteği için başvurular ne zaman yapılacak?
Ağustos ayının ilk haftası Milli Eğitim Bakanlığının ilan ettiği takvime göre yapılacaktır
Eğitim ve öğretim desteğinden yararlanmak için başvuru şartları nelerdir?
A) Veliler/vasiler, öğrencinin kayıtlı bulunduğu resmi/özel okul müdürlüklerinde, e-okuldaki özel kurumlar eğitim ve öğretim desteği menüsü üzerinden başvurularını yapacaktır. B) Veliler/vasiler, yönetmelik eki eğitim ve öğretim desteği verilebilecek öğrencilerin tespit formunda (ek-12) yer alan bilgilerin doğruluğundan sorumlu olacaktır. Yanlış bilgi ve belge sunanların başvuruları ve eğitim ve öğretim desteği hakları geçersiz sayılacak olup haklarında yasal işlem yapılacaktır. C) Veliler/vasiler, uluslararası federasyonlarca yapılmış olan ve öğrencinin katılmış olduğu olimpiyatlar ve resmi makamlarca ulusal ve il düzeyinde yapılan yarışmalarda alınan derecelere (birinci, ikinci, üçüncü) ait belgelerin bir örneğini asıllarını ibraz etmek suretiyle başvuru esnasında okul müdürlüklerine teslim edecektir. Ç) Veliler/vasiler, eğitim ve öğretim desteği alacak öğrencinin birlikte yaşadığı aile bireylerine ait 2017 yılı nisan-mayıs-haziran aylarından herhangi birinin toplam gelir durumunu gösteren vergi dairesi, muhasebe birimleri veya ilgili kişi, kurum ve kuruluşlardan alınacak belge ve eğitim ve öğretim desteği uygulama e-kılavuzu ekinde yer alan kira gelir taahhütnamesini başvuru esnasında okul müdürlüğüne teslim edecektir. D) Veliler/vasiler, üniversitede öğrenim gören diğer kardeşlerin öğrenim durumunu veya üniversitede okumaya hak kazandığını gösteren belgeleri, okul başvuru esnasında okul müdürlüklerine teslim edecektir. Ayrıca veliler/vasiler; açık öğretim veya askerî okul öğrencilerinin öğrenim belgelerini ve ek-12’nin anne ve babanın durumu başlığının dördüncü satırında belirtilen durumun onaylı belgesini başvuru esnasında okul müdürlüklerine teslim edecektir. E) Eğitim ve öğretim desteği almaya hak kazanan öğrencilerin velileri/vasileri başvuru ve yerleştirme takviminde belirtilen tarihlerde e-okul üzerinden en fazla 15 okul tercihi yapacaktır.
Eğitim ve öğretim desteği sonuçları ne zaman açıklanacak?
Ağustos ayının ilk haftası Milli Eğitim Bakanlığının ilan ettiği takvime göre yapılacaktır.
Eğitim ve öğretim desteğinden yararlanacak öğrenciler için ek yerleştirme olacak mı?
Ek yerleştirme işlemlerinde boş kalan kontenjanlar için yeni bir tercih alınmayacak olup, tercihleri sonucu herhangi bir özel okula yerleşemeyen öğrenciler ilan edilecektir. Eğitim ve öğretim desteği ek yerleştirme sonuçları e-kılavuzda belirtilen tarihte ilan edilecektir.
Ağustos ayının ilk haftası Milli Eğitim Bakanlığının ilan ettiği takvime göre yapılacaktır.
Okul öncesi öğrenciler için eğitim ve öğretim desteğinden yararlanma yaş sınırı nedir?
Okul öncesi eğitim kurumlarında (anaokulu ve ana sınıfları) öğrenim görecek, yaşları 48-66 ay arasında olan öğrencilerin velileri/vasileri eğitim ve öğretim desteği için resmi/özel okullardan e-okuldaki özel kurumlar eğitim ve öğretim desteği menüsü üzerinden başvuru yapabilecektir.
Okul öncesi öğrenciler kayıtlı olmayan öğrencileri için başvuru yapılabilecek mi? (Okul öncesi eğitim kurumlarında eğitim öğretim desteğine hangi yaş aralığında yer alan öğrenciler başvuru yapabileceklerdir?)
Eğitim ve öğretim desteğinden yararlanmak isteyen ve herhangi bir okulda kaydı görünmeyen okul öncesi öğrencilerinin velileri/vasileri okul öncesi eğitim yapılan resmi/özel okullara kesin kayıtlarını yaptırarak eğitim ve öğretim desteği için e-okuldaki özel kurumlar eğitim ve öğretim desteği menüsü üzerinden başvuru yapabilecektir.
Eğitim ve öğretim desteği almaya hak kazanan öğrenciler kaç yıl bu haktan faydalanabilecek?
İlkokul, ortaokul ve ortaöğretim okul türlerinde öğrenim gören öğrencilerden eğitim ve öğretim desteği almaya hak kazananlar, okulun öğrenim süresi sonuna kadar bu destekten yararlanacaktır. Ancak bu öğrencilerden uzun süreli tedavi gördüğünü sağlık raporuyla belgelendirenler hariç olmak üzere, bulundukları sınıfta sınıf tekrarı yapan öğrenciler eğitim ve öğretim desteğinden yararlanma hakkını kaybedecektir.
Eğitim ve öğretim desteği kapsamında hangi kademeye ne kadar indirim hakkı verilecek?
Eğitim ve öğretim desteği kapsamında hangi kademeye ne kadar indirim hakkı verilecek? Eğitim ve öğretim desteği verilecek okul türleri, destek tutarları ve destek verilecek öğrenci sayıları Kurum türü adı Destek tutarları Destek verilecek öğrenci sayıları
Süreç takibini kim üstlenecek? Veli mi, Okul mu? (nakil, evrakların teslimi vb)
Veliler/vasiler nakil süreçlerini e-okul veli bilgilendirme sistemi üzerinden takip edebilecek olup naklin tamamlanmasından sorumlu olacaktır.
Eğitim ve öğretim desteği için başvurular nereden yapılacak?
Veliler/vasiler, öğrencinin kayıtlı bulunduğu resmi/özel okul müdürlüklerinde, e-okuldaki özel kurumlar eğitim ve öğretim desteği menüsü üzerinden başvurularını yapacaktır.
Destekten yararlanmak isteyen velilerin başvuru yapmaları için hangi belgeler gereklidir?
Veliler/vasiler, eğitim ve öğretim desteği alacak öğrencinin birlikte yaşadığı aile bireylerine ait 2017 yılı nisan-mayıs-haziran aylarından herhangi birinin toplam gelir durumunu gösteren vergi dairesi, muhasebe birimleri veya ilgili kişi, kurum ve kuruluşlardan alınacak belge ve eğitim ve öğretim desteği uygulama e-kılavuzu ekinde yer alan kira gelir taahhütnamesini başvuru esnasında okul müdürlüğüne teslim edecektir. Veliler/vasiler, üniversitede öğrenim gören diğer kardeşlerin öğrenim durumunu veya üniversitede okumaya hak kazandığını gösteren belgeleri, okul başvuru esnasında okul müdürlüklerine teslim edecektir. Ayrıca veliler/vasiler; açık öğretim veya askerî okul öğrencilerinin öğrenim belgelerini ve ek-12’nin anne ve babanın durumu başlığının dördüncü satırında belirtilen durumun onaylı belgesini başvuru esnasında okul müdürlüklerine teslim edecektir.
Eğitim ve öğretim desteği başvurusu için hangi aya ait maaş belgesi gereklidir?
Nisan, Mayıs, Haziran 2017 aylarından bir tanesine ait maaş belgesini başvuru sırasında getirmesi gereklidir.
Devlet destek bedeli hangi tarihte nasıl ödenecek?
Eğitim ve öğretim desteği almaya hak kazanan öğrencilerin eğitim ve öğretim destek bedeli %35’i Kasım, %35’i Şubat ve %30’u Haziran aylarında olmak üzere öğrenim gördükleri okullarına ödenecektir.
Nakil halinde eğitim ve öğretim desteği hakkımı kaybeder miyim?
Eğitim ve öğretim desteği almaya hak kazanan öğrencilerin bakanlıkça eğitim ve öğretim desteği verilen ve destek verilme şartlarını taşıyan farklı bir okula eylül ayı dışında nakil olmaları halinde, öğrenciye nakil olduğu okulun türüne göre eğitim ve öğretim desteği ödemesine devam edilir. Bu durumdaki öğrenciler için yapılacak ödemeler, ödeme dönemlerinde e-okulda oluşturulan liste üzerinden nakil olduğu okuluna yapılır.
Eğitim ve öğretim desteği hakkını önceki yıllarda kazanmıştım bu yıl devam edecek mi?
2016-2017 öğretim döneminde eğitim ve öğretim desteği devam eden ara sınıf öğrencileri 2017-2018 eğitim öğretim dönemi için destek başvurusu yapamayacaktır.
Eğitim ve öğretim desteğinin nakil ve kesin kayıt işlemleri için son tarih nedir?
Ağustos ayının ilk haftası Milli Eğitim Bakanlığının ilan ettiği takvime göre yapılacaktır.
Kayıt işlemi için neler gereklidir?
Kayıt işlemi için öğrencinin 1 adet kimlik fotokopisi gerekmektedir.
Bir öğrencinizin yıllık eğitim maliyeti nedir?
Yeni eğitim-öğretim dönemi ücretleri mayıs ayında belirlenir. Bu tarihten sonra web sitesinden veya telefonla bilgi alabilirsiniz.
Ön kayıtta ücret ödemek zorunda mıyız?
Ön kayıtta ücret ödeme zorunluluğu yoktur. Bununla birlikte, öğrencinin kayıt işleminin 3 iş günü içerisinde tamamlanması gerekmektedir.
Nakil işlemi için neler gereklidir?
İlkokul ve ortaokul kademelerindeki öğrencilerin bulundukları okula bilgi vererek okulumuza kayıt yaptırması yeterlidir.
Lise kademesinde olan öğrenciler bulundukları okula dilekçe vererek okulumuza nakil olarak gelebilir.
Eğitim ücretine servis, yemek, kitap ve üniforma dâhil midir?
Eğitim ücretlerimize servis, kitap ve üniforma ücret dâhil değildir. Yemek dahildir.
Bursluluk sınavı yapıyor musunuz? Öğrenciler hangi sınıftan itibaren sınavlarınıza başvurabiliyor?
Bursluluk sınavı okul yönetimi tarafından alınan karar doğrultusunda yapılmaktadır. Bursluluk sınavımız tüm sınıflar düzeyinde yapılır. (Anaokulu ve 1. Sınıflar hariç)
Bursluluk sınavlarınızda başarı elde eden öğrencilerin bursluluğu 1 yıl mı geçerlidir?
Bursluluk sınavında burs alan öğrencilerimizin bursları kademe boyunca geçerli olmaktadır.
Sizin okullarınızda indirim uygulanıyor mu?
İndirimlerimiz bazı meslek gruplarının ve kurumsal anlaşmaların dâhil olduğu bir prosedüre bağlıdır. Ayrıca, erken kayıt süresi boyunca yönetim tarafından belirlenen indirim oranları uygulanmaktadır.
Kayıt yaptırdıktan sonra her hangi bir nedenle kayıt iptal ettirmek isteyenlere nasıl bir prosedür uyguluyorsunuz?
Bu durumda yasalara göre hareket ediyoruz. Sağlık, tayin gibi zorunlu durumlarda ücretin tamamı iade ediliyor. Diğer durumlarda öğretim yılı başlamadan ayrılanlara, yıllık ücretin yüzde 10 dışındaki kısmı iade edilir. Öğretim yılı başladıktan sonra ayrılanlara yıllık ücretin yüzde 10 ile öğrenin gördüğü günlere göre hesaplanan miktarın dışındaki kısmı iade edilir.
Başarı bursu veriyor musunuz?
Okulumuzun uygulamış olduğu bursluluk sınavında gösterdiği başarıya göre burs verilmektedir.
Okulunuzun yurt dışından gelen öğrenciler için kayıt kabul şartları nelerdir?
Öğrencinin İl Milli Eğitim Müdürlükleri'nden alınan denklik belgesine sahip olması durumunda okulumuzun şartlarına uygun olup olmadığı değerlendirilip öğrenci kaydı kabul edilmektedir.
Okulunuz hangi yıl kurulmuştur?
Bilgiçağı Kolejinin ilk şubesi Sultanbeyli’de 1994 yılında kurulmuştur. 2001 yılında İçerenköy Mavi Balon Anaokulu, 2010 yılında Ataşehir Mavi Balon Anaokulu, 2013 yılında ise Ümraniye Bilgiçağı Koleji açılmıştır.
Bilgiçağı Koleji’nin başka bir şubesi var mıdır?
Bilgiçağı Koleji’nin Sultanbeyli ilçesinde ilkokul, ortaokul ve Anadolu lisesi; Ümraniye ilçesinde anasınıfı, ilkokul ve ortaokul; Ataşehir ve İçerenköy’de anaokulları mevcuttur.
Okulunuz sınavla mı öğrenci alıyor?
Anaokulu, ilkokul ve ortaokul için; 1. sınıfa başlayacak öğrencilere “Okul Olgunluk Envanteri” uygulanır. Rehberlik uzmanının değerlendirmesi ile kayıt gerçekleşir. Ara sınıf geçişlerinde öğrenciler bireysel olarak sınava tabii tutulur. Anadolu Lisesi için; Okulumuzda Anadolu Lisesi'ne kayıt yaptırmak isteyen öğrenciler Teog sınavından aldıkları puana göre değerlendirilir. Ara sınıf geçişlerinde öğrenciler bireysel olarak sınava tabii tutulur.
Ders kitaplarını nasıl temin edebiliriz?
Ders kitapları, her yıl okul tarafından temin edilerek öğrencilere verilir. Yıl içinde takip edilecek yardımcı kitaplar da sene başında belirlenip ders kitapları ile birlikte öğrenciye verilir. Kitap ve yardımcı kaynak ücretleri peşin olarak sene başında alınır. Bireysel ihtiyaçlar sene içinde öğrenci tarafından karşılanır.
Öğrenci servisiniz var mıdır?
Öğrenci servisimiz vardır. Öğrenci servisimiz geniş bir lokasyona hitap etmektedir.
Servis kayıtları nasıl ve ne zaman yapılır?
Okulumuzun servis birimi, okulumuz bünyesinde olmakla beraber servis kaydı ayrıca yapılmaktadır. Servis kayıtları servis birimi yetkilisiyle velinin görüşmesi sonucunda gerçekleşir.
Adresimiz/telefonumuz değişti ne yapmalıyız?
Adres ve telefon bilgileriniz değiştiğinde; yeni adres ve telefon bilgilerinizi sınıf öğretmenine ulaştırdığınız takdirde, servis kayıtları ve idari kayıt listelerinde güncellenmesini sağlayacaktır.
Lisenizde hangi bölümler bulunmaktadır?
Bilgiçağı Sultanbeyli Şubemizde Anadolu Lisesi bulunmaktadır. Anadolu Lisesi'nde eşit ağırlık ve sayısal bölümleri vardır.
Okulunuzun öğrenci kapasitesi ne kadardır?
Sultanbeyli Şubesi için İlkokul : 132, Ortaokul : 100, Anadolu Lisesi : 135
Ümraniye Şubesi için Anaokulu : 57, İlkokul : 303, Ortaokul : 190
Okulunuzun yurt imkânı var mıdır?
Okulumuz bünyesinde öğrencilerimiz için yurt imkânı bulunmamaktadır.
Okul kıyafetlerini nereden ve ne zaman temin edebilirim?
Okul kıyafetlerini, her şubenin içinde bulunan satış noktasından ağustos ve eylül ayı içerisinde (size bildirilen tarih aralıklarında) temin edebilirsiniz.
Velilerinize yönelik kurumunuzun planladığı etkinlik, seminer vs. var mıdır? Varsa detaylandırabilir misiniz?
Yıl içerisinde rehberlik servisimiz tarafından planlanan seminerler düzenlenir. Her sınıf düzeyinde velilerimize yönelik çocukların yaş özelliklerini içeren seminerler yapılır. Öğrencilerimizin ihtiyaç ve gelişim özelliklerini ebeveynler ile birlikte takip etme imkânı sağlayacak seminer konuları belirlenerek uzman konuklarla velilerimiz buluşturulur.
Okulunuzun yemek imkânları nelerdir?
Okulumuzda yemekler kendi mutfaklarımızda pişmektedir. Malzeme seçiminde ürün kalitesi ve taze olmasına dikkat edilirken; yemek menüleri hazırlanırken kalori-karbonhidrat-protein hesaplamaları yapılarak öğrencilerimizin fiziksel gelişimlerini destekleyecek yemekler tercih edilir. Anasınıfı düzeyinde sabah beslenme, öğle yemeği ve ikindi kahvaltısı verilmektedir. İlkokul düzeyinde sabah beslenmesi ve öğle yemeği verilir. Diğer sınıf seviyelerinde ise zengin bir öğle yemeği menüsü sunulur.