Değerler Eğitimi

Bilgiçağı Okullarında Değerler Eğitimi

Topluma yararlı insanlar yetiştirmek için belli bir plan ve program çerçevesinde sosyal ve kültürel etkinliklerle öğrencilerimizin hem kişilik hem de ahlaki gelişimlerine katkıda bulunmak için çalışmalar yapılmaktadır. Öğrencilerimize günlük hayatı planlama becerisi, kişisel gelişim ve sosyalleşme konularında güzel değerler kazandırılmaya çalışılmaktadır.

Kaybolmaya yüz tutmuş saygı, dürüstlük, yardımseverlik gibi insani değerleri yaşatma gayretindeyiz. Amacımız kendisi ile barışık, insanlığa yararlı, kişilikli ve kimlikli nesillerin topluma kazandırılmasıdır. Düşünen, okuyan, fikir üreten, paylaşan, yardımlaşan, sosyal, kişilikli, ahlaklı, örnek nesiller yetiştirmek hedefimizdir.

Bu çerçevede;
  • Karakter eğitimi çalışmaları,
  • Davranış kazandırma çalışmaları,
  • Evde okul çalışması,
  • Destekleyici etüt çalışmaları,

yapılmaktadır.

Değerler Eğitimi Birimi öğrencilerimizi dini ilimleri doğru bir şekilde öğrenmeleri konusunda da desteklemektedir. Ders çıkışlarında yapılan Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma çalışmaları, değerler eğitimi dersinde Hayat Ölçülerimiz konulu hadis okumaları yapılmaktadır. Böylece Din Kültürü ve Ahlak bilgisi dersi ve diğer çalışmalar öğrencide bütüncül bir bakış açısının oluşmasını sağlamaktadır.

Değerler eğitimi çalışmaları bağlamında şiir okumadan tiyatro yeteneğine kadar öğrencilerimiz değerlerini sahneye yansıtma fırsatı bulabilmektedirler. Uygun zamanlara tarihlenen salon programlarında bu yeteneklerini aileleriyle ve yakın çevreleriyle buluşturmaktadırlar.

Bütün bu etkinlikler geleceğin emanet edileceği "değerli" gençleri yetiştirmeyi amaç edinmiş Değerler Eğitimi Biriminin çalışmalarının ancak özeti niteliğindedir. Öğrencilerimizden gelecek yeni projelere daima açık olan birimimiz onların bu husustaki üretkenliğini desteklemektedir.